Vammala Party 2024 - Tää tekee välillä tämmöstä järjestetään 18. - 21.7.2024 Kauppilan matkailutilalla, Ikaalisissa. Lisätietoa aiheesta Facebookissa. Lentäjät ne lentää ja maagikot magioi.